January 3, 2018     Florin Dumitrescu

Care este procedura pentru corectarea erorilor de masurare la terenurile extravilane restituite?

Cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, daca la nivelul unei tarlale se constata, in urma realizarii masuratorilor, un deficit de suprafata, diferenta de teren dintre suprafata inscrisa in actul de proprietate si cea existenta in teren in acea tarla poate fi alocata in alta tarla din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris incheiat in forma autentica notariala, tinând seama de situatia de fapt si pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru.

July 9, 2017     Florin Dumitrescu

Cum pot dobandi persoanele juridice straine dreptul de proprietate asupra terenurilor extravilane?

Incepand cu data de 01.01.2014  societatile comerciale straine si cetatenii straini membri ai Uniunii Europene si  ai Spatiului economic european (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) vor putea  dobandi si terenuri agricole, paduri si terenuri forestiere, fara nicio conditie suplimentara.

Va reamintim ca pana la acest moment, terenurile agricole, padurile si terenurile forestiere puteau fi dobandite numai de cetatenii straini membri ai Uniunii europene si ai Spatiului Economic European care au calitatea de fermieri in statul de origine si fac dovada acestei calitati prin prezentarea certificatului de fermier emis de autoritatile statului lor de origine.

June 19, 2017     Florin Dumitrescu

Cum pot dobandi cetatenii straini terenuri intravilane in Romania?

Incepand cu anul 2012, cetatenii straini din tari membre UE/SEE pot dobandi teren in Romania pentru resedinte secundare. Prin urmare, in prezent, un cetatean dintr-un stat membru UE/SEE poate dobandi imobile (casa, teren, apartament etc.) in aceleasi conditii ca si un cetatean roman, prin cumparare, schimb , donatie sau alt tip de act de transfer al proprietatii, insa destinatia imobilului trebuie sa fie aceea de resedinta secundara. Categoria de folosinta a terenului trebuie sa fie curti-constructii. Terenul poate avea constructii pe el sau poate fi fara constructii edificate.

Conform dispozitiilor legii prin resedinta persoanei fizice se intelege locul unde isi are locuinta secundara. Spre deosebire de domiciliu, resedinta este facultativa si temporara. O persoana fizica poate avea o singura resedinta pe teritoriul unui stat.

Constructiile, fara dreptul de proprietate asupra terenului aferent, pot fi dobandite neconditionat.

September 3, 2016     Florin Dumitrescu

Se pot vinde terenurile forestiere fara respectarea dreptului de preemptiune?

Terenurile din fondul forestier aflate in proprietate privata se pot vinde numai cu respectarea, in ordine, a dreptului de preemptiune al coproprietarilor sau vecinilor care, potrivit Legii  nr. 71/2011  de aplicare a Codului civil, sunt proprietari de fond funciar.

Revista Ta de Educatie in Imobiliare si Constructii


Autor

Florin Dumitrescu Linked In

Eu sunt Florin Dumitrescu si cred ca am o mare doza de naivitate si idealism. Idealism si naivitate. Desi pare o prezentare tinuta la Asociatia Idealistilor Anonimi, de fapt nu e decat o justificare, poate neverosimila a crearii acestei reviste. Da. Am creat aceasta revista in speranta naiva de a indrepta lucrurile (care trebuie sa recunoastem, nu merg foarte bine) in afacerile imobiliare.

Cere sfatul nostru

    Autor