Care este regimul juridic al terenurilor aflate in domeniul public?

Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile. Sunt inalienabile intrucat, nefiind in circuitul civil, dreptul de proprietate asupra acestor terenuri nu poate fi instrainat.

Sunt imprescriptibile sub un dublu aspect: imprescriptibilitatea dreptului la actiune in revendicarea terenurilor care fac obiectul domeniului public, respectiv imposibilitatea dobandirii de catre terti a terenurilor din domeniul public, prin efectul prescriptiei achizitive (adica al uzucapiunii).

Sunt insesizabile, adica creditorii statului sau unitatilor administrativ-teritoriale nu pot urmari, in vederea indestularii creantelor lor, terenurile care fac parte din domeniul public, intrucat bunurile ce apartin domeniului public, fiind inalienabile, sunt implicit si insesizabile.

Lasa un comentariu