Ce acte sunt necesare pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol?

Continutul documentatiei pentru obtinerea deciziei Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR) si a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) de scoatere a terenurilor situate in extravilanul localitatilor din circuitul agricol este urmatorul:

a) memoriu tehnic

b) extras de carte funciara actualizat

c) certificat de urbanism

d) plan de incadrare in zona

e) plan topografic vizat de un topograf autorizat in masuratori topografice        

f) memoriu tehnic al proiectantului

g) ordinele de plata de achitare a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar

h) suprafetele pe care este amplasat obiectivul de investitie vor fi prezentate sub forma uniui tabel pe planul de situatie, structurat pe categorii de folosinta

i) planul de situatie va evidentia limita intravilanului aprobat legal

j) planul de detaliu  va cuprinde caile de acces, retelele edilitare pe terenurile din incinta propusa

i) in cazul solicitarii unei extinderi intr-o incinta existenta pe plan este nevoie de un plan de urbanism general    (PUG ), zonal( PUZ )sau de detaliu si  Hotararea consiliului local de aprobare a acestor planuri

j) documentatia pentru incadrarea in clase de calitate intocmita de OSPA ( exista 5 clase de calitate )

k) cerere de solicitare din partea beneficiarului de investitii

l)  dupa eliberarea Deciziei de scoaterea terenurilor agricole din circuitul agricol, un exemplar al documentatiei avizate se va pastra in mod obligatoriula DADR.

Despre Florin Dumitrescu

Florin Dumitrescu este partener asociat la societatea de consultanta Dumitrescu & Asociatii.

Specializat in contracte civile si analiza imobiliara, Florin gestioneaza proiectele imobiliare care necesita o analiza complexa a istoricului proprietatii si a riscurilor la tranzactionare.

Lasa un comentariu